Aquest és el web del projecte Aigua.coop sccl, cooperativa de segon grau subvencionada al 50% pel Fons Social Europeu gestionat per CEPES, dirigi als emprenedors de l’economia social, plataformes i col·lectius de la societat civil que lluiten per una gestió pública, no mercantil i democràtica de l’abastament de l’aigua.

Es tracta d’un punt de contacte a disposició dels col·lectius que busquin informació sobre com constituir una Cooperativa per a autogestionar l’abastament d’aigua municipal.

Totes les gestions administratives i tècniques que són necessàries estaran disponibles per a la seva consulta.

La Comunitat Minera Olesana SCCL. és una societat fundada l’any 1868 pels copropietaris veïns d’Olesa de Montserrat, per tal d’ autogestionar l’abastament integral d’aigua al municipi. L’any 1992 va canviar la seva estructura jurídica, societària i administrativa per donar lloc a una Societat Cooperativa de Consumidors i Usuaris.

La Comunitat Minera Olesana SCCL. veu l’aigua com un element vital de caràcter identitari, que s’ha d’administrar i gestionar com un bé comú d’interès públic, participada democràticament pels propis usuaris.

Tots sabem de la importància que té l’aigua. Pel que fa a la gestió d’aquest recurs vital, la llei permet als municipis diferents models: model de Gestió Públic, Model de Gestió Mixt i Model de Gestió Privat.

Avui dia més del 80% de la població catalana rep el subministrament mitjançant una empresa mixta, púbica/privada, o per una totalment privada.

En l’actualitat, els grups polítics emergents tenen la voluntat que la gestió de l’aigua sigui pública i democràticament participada pels mateixos usuaris.

En el anys vinents, nombrosos municipis que tenen el servei privatitzat hauran d’obrir nous concursos o revertir el servei als municipis per recuperar la gestió directa de l’abastament integral de l’aigua.

És per això que la Comunitat Minera Olesana SCCL. constitueix aquesta plataforma  amb una voluntat pública i social per afrontar els canvis, exposant les diferències substancials, econòmiques i socials existents entre els models que cada municipi pot adoptar.

La recuperació de la gestió directa (municipalització) no té la garantia ni la seguretat de que el Servei sigui participat pels propis usuaris i compti amb la participació i implicació de la majoria del ciutadania.

El Model de Gestió Privada pot estar molt ben gestionat però té dues prioritats: el servei, d’una banda; i el benefici de l’activitat que presta, de l’altra, alhora que crea una estructura moltes vegades desmesurada per justificar uns costos que no són propis del servei ni de la qualitat d’aquest.

El Model Públic, per sí mateix, no és garantia d’una gestió eficient, sostenible i participada pels propis usuaris. Els funcionaris i tècnics municipals poden estar o no motivats en prestar un servei eficient al conjunt de ciutadans. L’autocontrol de la gestió pública pot ser poc exigent atès que el propi govern municipal es jutge i part a l’hora de verificar i avaluar el servei.

El Model que proposem per garantir una Gestió Pública participada pels propis usuaris seria un Model de Gestió Mixt. L’Ajuntament ha de ser el soci col·laborador de la Cooperativa constituïda per autogestionar el servei integral de l’aigua al municipi.

Per tal d’afrontar els canvis, els emprenedors de l‘Economia Social han d’impulsar la innovació en el camp de la prestació de Serveis Públics com l’abastament d’aigua als municipis.

La Comunitat Minera Olesana SCCL. donarà tot el suport tècnic, administratiu i jurídic a aquells col·lectius, emprenedors i Ajuntaments que estiguin interessats en adoptar el sistema Cooperatiu per gestionar serveis públics essencials, com l’abastament integral de l’aigua municipal.