Aigua.Coop sccl  és una cooperativa de segon grau que pretén generar reflexió i informació al voltant dels models de gestió de l’aigua, el cooperativisme i l’economia social.

Aquesta web està dirigida als emprenedors de l’economia social, plataformes i col·lectius de la societat civil que lluiten per una gestió pública, no mercantil i democràtica de l’abastament de l’aigua.

Es tracta d’un punt de contacte a disposició dels col·lectius que busquin informació sobre com constituir una Cooperativa per a autogestionar l’abastament d’aigua municipal.

Totes les gestions administratives i tècniques que són necessàries estaran disponibles per a la seva consulta.

Aigua.Coop vol exposar i reflexionar sobre els canvis del sector, exposant les diferències substancials, econòmiques i socials existents entre els models que cada municipi pot adoptar.

Des de la plataforma donarem tot el suport tècnic, administratiu i jurídic a aquells col·lectius, emprenedors i Ajuntaments que estiguin interessats en adoptar el sistema Cooperatiu per gestionar l’abastament integral de l’aigua municipal.

Aigua.coop està subvencionat al 50% pel Fons Social Europeu gestionat per CEPES.